Skip to main content

Czym są i do czego służą endoskopy?

lekarz trzymający próbkę z badania endoskopowegoWczesna diagnostyka jest podstawowym warunkiem podjęcia przez lekarza właściwych metod leczenia. Niektóre schorzenia można zdiagnozować na podstawie wywiadu, objawów zewnętrznych, badań analitycznych. Niestety coraz więcej chorób (zwłaszcza cywilizacyjnych) wymaga badań bardziej szczegółowych, zwłaszcza narządów wewnętrznych., a do tego niezbędny jest endoskop.

Czym jest endoskop?

Endoskop to aparat umożliwiający doprowadzenie światła do wewnętrznych organów ciała, jak układ oddechowy, pokarmowy, wydalniczy. Dzięki endoskopii lekarz za pomocą specjalnej kamery może nie tylko zdiagnozować zmiany w strukturze organów, ale może również pobrać próbki do dalszych badań histopatologicznych. To najważniejsze badania dla wczesnego zdiagnozowania zmian nowotworowych i podjęcia właściwej terapii oraz zapewnienia choremu zdrowia, a nawet życia. Endoskop zbudowany jest z bardzo giętkiego przewodu przewodzącego światło i zakończony jest kamerą, dzięki której lekarz może oglądać obraz na ekranie monitora.

Badania endoskopowe

W medycynie najbardziej popularne badania endoskopowe to:

  • bronchoskopia - badanie układu oddechowego pozwalające na zdiagnozowanie zmian w strukturze tchawicy, oskrzeli, płuc oraz pobranie próbek tkanki do badań,
  • gastroskopia - badanie górnego odcinka przewodu pokarmowego, umożliwia wykrycie wrzodów i zmian nowotworowych,
  • kolonoskopia - diagnostyka jelita grubego wykrywająca zamiany nowotworowe, guzki, narośla,
  • laparoskopia - bada wnętrze żołądka, wątroby i żeńskich narządów płciowych,
  • artroskopia - badanie i diagnostyka stawów,
  • cystoskopia - służy do badania cewki moczowej, pęcherza oraz prostaty u mężczyzn.

próbka z badania endoskopowego

Rewolucja wśród endoskopów

W powszechnej opinii badania endoskopowe uchodzą za bardzo nieprzyjemne i wielu pacjentów rezygnuje z ich wykonania. Tymczasem w ostatnich latach endoskopy przeszły dużą rewolucję. Przede wszystkim badanie zawsze wykonywane jest w znieczuleniu miejscowym. co znacznie zwiększa komfort badania. W niektórych zabiegach zmieniono miejsce wprowadzania endoskopu, np. w przypadku gastroskopii może być ona wykonana przez nos a nie przez gardło (nie powoduje odruchu wymiotnego). Warunkiem sprawnego wykonywania badań endoskopowych jest ich najwyższa jakość. Najnowocześniejsze urządzenia stosują steny silikonowe lub nitinolowe, które zapewniają odpowiednią giętkość i komfort badania.

Konserwacja oraz naprawa endoskopów

Prawidłowe funkcjonowanie urządzeń zapewnia systematyczna konserwacja endoskopów i poszczególnych podzespołów. Niestety nie ma sprzętu niezawodnego i nawet ten z najwyższej półki się psuje. Naprawa endoskopów nie jest sprawą łatwą i najczęściej trwa kilka lub kilkanaście dni, co powoduje opóźnienia w realizacji zaplanowanych zadań. Dobrym rozwiązaniem w takim wypadku jest stała współpraca z firmą, która gwarantuje szybki termin naprawy i w tym czasie oferuje sprzęt zastępczy. Jedną z takich firm jest Serwis Endoskopów Sonologistic, który także zapewnia okresowe przeglądy, zapobiegające przerwom w diagnostyce i ewentualnym stratom. Dla placówek medycznych endoskopy to podstawowe narzędzia diagnostyczne pozwalające ratować zdrowie i życie pacjentów.