Skip to main content

Na czym polega biofeedback i do kogo jest skierowany?

W naszych czasach choroby o podłożu psychicznym i psychologicznym niestety stają się coraz bardziej powszechne. Chorować na nie mogą nasi najbliżsi, rodzina, znajomi, a nawet my. Czasem ciężko wykryć takie schorzenie, jego objawami może być naprawdę wiele, czasem w miarę normalnych i ciężko widocznych na co dzień aspektów. Takie schorzenia też niełatwo się leczy, jednak medycyna znalazła na to sposób.

integracja sensoryczna Słupsk

Biofeedback - pomaganie przez monitorowanie

Biofeedback jest to biologiczne sprzężenie zwrotne. Ta nieinwazyjna metoda leczenia polega na tym, iż specjalne urządzenie monitoruje fale mózgowe pacjenta, zmiany fizjologiczne organizmu. Konkretnym tego celem jest rozpoznawanie wpływu myśli oraz uczuć na fizjologię osoby badanej. Pacjent dzięki tej nowoczesnej metodzie leczenia może nauczyć się kontrolować właśnie te funkcje organizmu, nad którymi w normalnych warunkach codziennych nie jest w stanie zapanować.

Biofeedback jest metodą, którą lekarze terapeuci stosują w razie określonych schorzeń u dorosłych i dzieci: zaburzenia koncentracji, depresja, padaczka, stany lękowe, nadpobudliwość, niska odporność na stres, zaburzenia autystyczne, zespół stresu pourazowego, problemy ze snem, uzależnienia, niewielkiego stopnia nadciśnienie tętnicze, zaburzenia dotyczące autonomicznego układu nerwowego. Trening biofeedback ma za zadanie nauczyć osoby zmagające się z tymi dolegliwościami przejmować kontrolę nad niektórymi swoimi, zachodzącymi czasem nieświadomie, procesami. Ułatwić to wówczas może leczenie danego zaburzenia. Biofeedback można odbyć w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Praktis w Słupsku, której oferta dostępna jest na stronie: terapiadzieci.slupsk.pl, gdzie badanie to wykonywane jest przez wykwalifikowanych specjalistów.

Biologiczne sprzężenie zwrotne znalazło także zastosowanie komercyjne, na przykład w przypadku badań naukowych, treningów sportowców, wykrywaczy kłamstw, tworzenie nowego rodzaju gier, czy interfejsu mózg-komputer.

poradnia dla dzieci

Rodzaje biofeedbacku

  • Biofeedback EEG/Neurofeedback - ten rodzaj badania opiera się na analizie fal mózgowych, czyli spełnia powszechne zadanie biologicznego sprzężenia zwrotnego.
  • Biofeedback EMG - do swojego działania stosuje on elektromiografię, czyli neurologiczną metodę, której zadaniem jest badanie mięśni oraz nerwów pacjenta. Ten rodzaj badania dostarczyć ma osobie badanej informacje na temat zwiększonego napięcia pewnych grup mięśniowych.
  • Biofeedback RSA - ten rodzaj biologicznego sprzężenia zwrotnego wykorzystuje EKG. Rolą komputera EKG w tym przypadku jest zapisanie akcji serca pacjenta i przedstawienie jej jak najłatwiej, najczęściej graficznie tak, aby pacjent sam mógł się z tym zapisem łatwo zapoznać.
  • Biofeedback GSR - ten rodzaj mierzy aktywność współczulnego układu nerwowego.
  • Biofeedback oddechowy - ma on wizualnie zaprezentować czynność oddechową osoby badanej.
  • Biofeedback temperaturowy - ten rodzaj bazuje na temperaturze dystalnych części kończyn pacjenta.