Skip to main content

Psycholog a psychoterapeuta

Dla wielu osób osoba psychologa i psychoterapeuty kojarzy się z podobnym lub tym samym zakresem pomocy. Istotnie, obaj specjaliści zajmują się tą samą dziedziną, a mianowicie psychiką człowieka. Jednak w rzeczywistości zakres działań psychoterapeuty i psychologa zasadniczo odróżnia jedne kompetencje od drugich. O różnicach między kompetencjami psychologa i psychoterapeuty można przeczytać na stronie https://www.pomocwlabiryncie.pl/ prowadzonej przez doświadczoną psycholog i terapeutkę.

Psycholog Beata Załucka-Gosk

Psycholog

Psycholog to osoba posiadająca tytuł magistra psychologii, czyli kwalifikacje uprawniające do pomocy psychologicznej, w szczególności z zakresu: diagnozy psychologicznej, opiniowania, orzekania, psychoterapii. Pomoc psychologiczna tego specjalisty polega na profesjonalnym wsparciu człowieka w rozwiązywaniu jego trudności życiowych zarówno w dziedzinie wychowywania dzieci, jak i resocjalizacji dorosłych, także w biznesie oraz wszędzie tam, gdzie występują relacje międzyludzkie i funkcjonowanie człowieka w społeczności. Realizuje się ją poprzez osiąganie przez jednostkę lepszej jakości życia w następstwie indywidualnego rozwoju oraz polepszania jej zdolności interpersonalnych w zakresie relacji międzyludzkich. Działalność psychologa obejmuje takie dziedziny życia, jak: oświata i wychowanie, medycyna, wymiar sprawiedliwości i organy ścigania, współzawodnictwo sportowe, organizacje, zakłady pracy, marketing, reklama.

Psychoterpaeuta

Psychoterapeuta to osoba z wykształceniem magisterskim, niekoniecznie psychologicznym, która dzięki odpowiedniemu przygotowaniu może uzyskać uprawnienia oraz umiejętności do prowadzenia psychoterapii. Niezbędnym warunkiem otrzymania dyplomu jest odbycie własnej terapii, stażu lub superwizji.Dzisiaj w naszym kraju funkcjonuje wiele gabinetów psychoterapeutycznych, w których praktykę prowadzą osoby niewykwalifikowane i niekoniecznie do tego uprawnione. Dlatego ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie psychiczne należy wnikliwie weryfikować uprawnienia takich placówek. Leczenie psychoterapeutyczne może mieć charakter indywidualny lub grupowy i odbywać się w formie leczenia stacjonarnego lub ambulatoryjnego.

Psycholog Beata Załucka-Gosk

Psychoteriapia

Psychoterapia może stanowić metodę leczenia zaleconą przez lekarza lub psychologa. Często stanowi długotrwały proces polegający na tym, że osoba z trudnościami życia codziennego spotka się z terapeutą na cyklicznych sesjach w celu wypracowania rozwiązań tych problemów. Dotyczą tego jak się czujemy, jak postrzegamy i odbieramy otoczenie, jak się z nim porozumiewamy. Wpływa na zrozumienie zachowań i emocji, frustracji i stresów, łagodzi kryzysy oraz przywraca równowagę po stanach pourazowych. Różnice między psychologiem a psychoterapeutą polegają na tym, że do pierwszego udajemy się w przypadku problemów wychowawczych lub kiedy chcemy na przykład zrobić test: kompetencji zawodowych, na inteligencję, na dysleksję. Psychoterapeuta pomoże w stanach lękowych, w depresji, w przypadku zaburzeń odżywiania, w relacjach społecznych, w przypadku zaburzeń osobowości, w kryzysach małżeńskich. Pomimo, że oba zawody łączy zdrowie psychiczne człowieka, każdą specjalizację różnią inne kompetencje.